3 thoughts on “Mục lục chưa hoàn

  1. cho song sinh ác ma lên đầu đê *đạp đạp cửa chủ nhà*…đây là bộ đầu tiên ta đọc ở nhà nàng ah…phải cho nó lên đầu chứ * cào tường*

    p/s: tội lỗi tội lỗi, ta đang bị tưng tưng nên mới xảy ra cái tình trạng *chỉ chỉ * như thế…chủ nhà không cần để ý ó *ôm ôm hun hun*

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s